‘Hans blodige projekt – Dokumenter fra sagen om Roderick Macrae’ af Graeme Macrae Burnet

Undervejs i fortællingen står det klart, at læseren (måske) ikke kan stole på fortælleren…

Af uransagelige årsager er Graeme Macrae Burnets forfatterskab gået min næse forbi. En stor fejltagelse, som jeg bestemt vil råde bod på efter at have læst den aldeles fremragende ’Hans blodige projekt’.

Til trods for undertitlen, ’Dokumenter fra sagen om Roderick Macrae’, er romanen ren fiktion. Undertitlen henviser dog til, at romanens omdrejningspunkt er tre brutale drab, som alle blev begået af den kun 17-årige, fattige husmandssøn, Roderick Macrae.

Handlingen finder sted i 1860’erne på en fjern egn i det skotske højland. Her råder brutaliteten og uretfærdigheden i skikkelse af den ondskabsfulde foged, Lachlan Broad, som har set sig ond på familien Macrae. Sådan forlyder det i hvert fald i den skriftlige redegørelse for hændelsesforløbet, som den unge Roderick Macrae skriver under sin fængsling, mens han venter på at blive stillet for retten.

I redegørelsen beskriver Macrae, hvordan fogeden fratager familien Macrae dele af den jord, som familien i forvejen ikke har for meget af. Fogeden voldtager Macraes søster, og til slut sætter fogeden trumf på og varsler, at familien Macrae skal sættes ud af det lille husmandssted, hvor de har boet i generationer. Læserens hjerte bløder, mens Macrae beskriver, hvordan de voldsomme uretfærdigheder ledte frem til, at han i desperation slog fogeden ihjel.

Men… der er flere ting i den skriftlige beretning, som ikke står helt så klart for læseren: Hvorfor var det også nødvendigt for den unge Macrae at slå fogedens datter ihjel? Den skønne Flora. Og den kun tre år gamle søn? Samtidig forundres læseren over den veltalenhed og refleksion, som Macrae lægger skriftligt for dagen, og som måske ikke helt er, hvad man kunne forvente af en fattig, udannet husmandssøn.

Som fortællingen skrider frem, undres læseren over flere og flere ting, og efterhånden står det klart, at læseren (måske) ikke kan stole på fortælleren. Tvivlen er i hvert fald sået. Et kneb, som romanens forfatter benytter virkelig gennemført.

’Hans blodige projekt’ er ikke kun en spændende fortælling. Fortællerens ”legen kispus” sikrer, at læseren bliver nødt til at holde sig på stikkerne hele vejen frem til romanens slutning, som ikke skal afsløres her.

Graeme Macrae Burnet
’Hans blodige projekt – dokumenter fra sagen om Roderick Macrae’
299 sider
Superlux, 1. udgave, 1. oplag, 2022

REKLAME: Jeg har købt bogen hos https://tales.dk/

You might also like

No Comments

Leave a Reply