‘Onkos’ af Jeanette Varberg


Vi hører de rædselsvækkende beretninger om, hvad lægestanden i allerbedste mening udsatte kræftramte for …

Museumsinspektør ved Nationalmuseet, Jeanette Varberg, hører, efter min mening, til blandt Danmarks dygtigste formidlere. I et let forståeligt sprog har hun formidlet sin viden om vikinger, epidemier, slagmarker og meget andet i både fagbøger, videnskabelige artikler, podcasts og tv-programmer. Alt sammen i et letforståeligt sprog, som har gjort historien og komplekse emner tilgængelig for alle og enhver.

I 2022 debuterede Jeanette Varberg også som skønlitterær forfatter, men både arbejdet med at skrive, formidle og forske blev sat på pause, da Jeanette Varberg i 2023 fik konstateret brystkræft.

Undervejs i sit sygdomsforløb satte Jeanette Varberg sig for at undersøge, hvad historien kan lære os, når det kommer til kræft. Det førte til bogen, ’Onkos’, hvori Jeanette Varberg fortæller om de optegnelser og arkæologiske fund, som til sammen udgør kræftens historie. En historie, som strækker sig så langt tilbage som fund af kræft i dinosaurknogler og til i dag, hvor der stadigvæk er en fremherskende opfattelse af, at de, som rammes af kræft, selv bærer en del af skylden. Denne opfattelse tager Jeanette Varberg kraftigt afstand fra og konkluderer, at kræft rammer sporadisk, tilfældigt og ubønhørligt.

I ’Onkos’ hører vi de rædselsvækkende beretninger om, hvad lægestanden i allerbedste mening udsatte kræftramte for i forsøget på at kurere dem, og som har ledt frem mod den behandling, der benyttes i dag. Vi er også med i skyttegravene under første verdenskrig. Her drev sennepsgassen som en dødbringende tåge ind over skyttegravene og gjorde det af med de unge soldater, men gassen blev også forløberen til den kemoterapi, som i dag er et effektivt våben mod kræftcellerne.

Som altid formidler Jeanette Varberg veloplagt og let forståeligt. Blandingen af hendes personlige fortælling og de historiske fakta gør ’Onkos’ vedkommende – ikke mindst med tanke på, at hver tredje af os rammes af sygdommen, inden vi fylder 75 år.

Jeanette Varberg
Onkos – mit møde med kræftens historie
140 sider (plus noter)
Politikens Forlag, 1. udgave, 2023

You might also like

No Comments

Leave a Reply