Den blege rytter af Klaus Larsen

Et grundigt gennemarbejdet værk om de epidemier, der hærgede Middelalderens Europa, og som får nutidens Corona-virus til at blegne ved en sammenligning…

I denne Corona-tid blev jeg mindet om Klaus Larsens informative og medrivende bog, Den blege rytter, der omhandler de store epidemiers hærgen i Middelalderen. Jeg har derfor netop genlæst bogen, og selvom du sikkert er godt fyldt op af up dates om sygdom, død og vores nutidige verden i opløsning, vil jeg alligevel klart anbefale dig at læse Den blege rytter.

Dygtige formidlere af tungt fagstof
Jeg har tidligere anbefalet Tommy Heisz’ bog, Den spanske syge, her på bloggen. En bog, som jeg ved, har fået fornyet opmærksomhed (hvilket den, efter min mening, så absolut også fortjener) i forbindelse med Corona-krisen. Den blege rytter minder genremæssigt om Den spanske syge, og begge bøger kan betegnes som populærvidenskab. Som fagnørd inden for både historie og formidling er jeg ret vild med populærvidenskaben som genre. Simpelthen fordi, de dygtigste af genrens forfattere er i stand til at formidle både selve historien, men også de mere teoretiske og komplekse sammenhænge i en ”let fordøjelig” version. Dermed bliver ellers ret tungt stof også tilgængeligt for alle de læsere, der ikke finder nogen fornøjelse i at slide sig igennem mængder af tung faglitteratur.

Da pesten gik i land
Tommy Heisz tilhører kategorien af dygtige formidlere inden for genren, og det samme gør Klaus Larsen. I Den blege rytter tager sidstnævnte os med på en rejse tilbage i tiden. Til en dag i 1349, da pesten gik i land på Jyllands vestkyst og startede sin hærgen i et Danmark, som indtil da havde kendt spedalskhed, som den værste sygdomsmæssige trussel mod befolkningen. De spedalske blev dog isoleret fra det resterende samfund, og sammen med andre forholdsregler var det dermed muligt at holde den sygdom nogenlunde i skak.

Det skulle dog vise sig, at ingen kendte forholdsregler kunne stille noget op mod pestens galopperende udspredelse. Landsby efter landsby blev lagt øde af den uhyggelige sygdom, og den skrækslagne og stærkt religiøse befolkning var overbevist om, at Apokalypsen, som beskrevet i Johannes’ Åbenbaring, var nær.

Lægestanden versus kloge koner
Plettyfus, kopper og skørbug var blandt andre af Middelalderens epidemier, som den dårligt ernærede befolkning, der levede under uhygiejniske forhold, havde svært ved at hamle op med. Befolkningen nærede en indædt mistillid til lægestanden, som ind imellem gjorde patienterne mere syge med tvivlsomme behandlinger. Der blev derfor oftere tyet til kloge koner og deres urtemiksturer. De kloge koner og deres gebet var dog omgærdet af megen mystik og overtro, og kirken så disse kvinder som en trussel mod kirkens magt over befolkningen. I Renæssancen startede de berygtede forfølgelser af disse ”hekse”, hvoraf mange blev tortureret og brændt på bål, som led i Europas hekseprocesser.

Samfundsmæssige konsekvenser
I Den blege rytter stiller Klaus Larsen også skarpt på de konsekvenser og de ændringer i samfundet, som i særdeleshed pesten medførte.

Fx medvirkede Den Sorte Død til feudalvæsenets sammenbrud og til et opsving inden for særligt byggebranchen. Alt blev sat ind på at afbøde Guds straf, som datidens befolkning mente, at pesten var et udtryk for. Derfor skulle der hurtigst muligt bygges kirker, klostre og endda katedraler for at mildne Herrens vrede, hvilket resulterede i et decideret byggeboom. Også inden for kunsten og kulturen spillede pesten en stor rolle og megen af den kunst, som blev frembragt i Middelalderen, har direkte eller indirekte henvisninger til Den Sorte Død og dens hærgen.

Baseret på grundig research
Den blege rytter er baseret på et omfangsrigt kildemateriale. Det skinner tydeligt igennem, at Klaus Larsen har researchet grundigt, hvilket også medvirker til, at Den blege rytter fremstår som et gennemarbejdet og velunderbygget værk.

Jeg er sikker på, at du efterhånden er rigtig godt opdateret på alt, hvad der er værd at vide om Corona-virus, men hvis du også kunne tænke dig at blive kogere på datidens epidemier, og hvordan de blev håndteret i deres samtid, vil jeg klart anbefale dig at læse Den blege rytter.

Klaus Larsen
Den blege rytter
320 sider
Munksgaard, 1. udgave, 1. oplag, 2017You might also like

No Comments

Leave a Reply