Branden – gåden om Scandinavian Star af Lars Halskov

”Ingen vidste, hvad de skulle gøre, og ingen besætningsmedlemmer var til stede. Mange græd og skreg efter familie, som ikke var kommet med ud fra korridorerne”.

I aften sender DR første afsnit af en dokumentarisk tv-serie på i alt 6 afsnit. Afsnit for afsnit gennemgår serien den katastrofe, der fandt sted den 6. april 1990, hvor færgen, Scandinavian Star, brød i brand, og 159 personer mistede livet.

De første tegn på, at noget var galt
I den forbindelse har jeg netop genlæst journalist Lars Halskovs bog om selvsamme katastrofe. I Branden – gåden om Scandinavian Star gennemgår Lars Halskov de hændelser, der ledte frem mod den skæbnesvangre aprilaften for 30 år siden, da Scandinavian Star stævnede ud fra Oslo med kurs mod Frederikshavn.

Lars Halskov beskriver, hvordan flere af de overlevende efterfølgende kunne berette, at de allerede ved ombordstigning bemærkede, at færgen var præget af rod og kaos. Besætningsmedlemmerne var overvejende udenlandske, nogle talte ikke engelsk, og de havde tydeligvis ikke styr på hverken brandsluknings- eller evakueringsprocedurer. Til sammen skulle førnævnte faktorer vise sig at blive katastrofale, da branden efter midnat brød ud.

At fatte katastrofens omfang og konsekvenser
Bogen igennem møder vi de overlevende fra katastrofen og de pårørende til de omkomne. Gennem deres beretninger lærer vi også flere af de omkomne at kende. Det får katastrofens omfang og menneskelige konsekvenser til at krybe helt ind under huden på læseren. Fx hører vi om ægteparret Marianne og Hans Kristian, som sammen med deres to små døtre er på vej hjem til Hobro, hvor de skal afholde barnedåb for den yngste af deres døtre. Der blev dog ingen barnedåb. I stedet blev de alle fire begravet fra selvsamme kirke, hvor barnedåben skulle have været afholdt.

Vi følger brandmandskabets arbejde ombord på skibet. Både i forhold til selve slukningsarbejdet og i forhold til de indtryk, brandfolkene gør sig, da de kommer ombord på den brændende færge.

Vi møder også drabsefterforskeren Leif A. Lier, der kom til at spille en vigtig rolle, da det hurtigt stod klart, at her var tale om en påsat brand. Sammen med sine folk måtte Lier både koordinere efterforskningen, tage hånd om de politifolk, der blev ramt psykisk pga. arbejdet med det store antal omkomne, samt stå for kontakten til de omkomnes pårørende.

En mulig gerningsmand?
Vi møder også enken efter den danske lastbilchauffør, Erik Mørk Andersen, der hurtigt blev mistænkt i sagen, fordi han tidligere var dømt fra brandstiftelse. Mørk Andersen døde selv i branden den nat på Scandinavian Star, men det ændrede ikke på, at hans kone, i tiden efter branden, blev udsat for chikane i sit lokalsamfund til trods for, at hendes eneste forbrydelse bestod i at være ægtefælle til en mistænkt.

Forsikringssvindel?
Med henvisning til en norsk rapport fra 2014 afviser Lars Halskov i Branden – gåden om Scandinavian Star, at Erik Mørk Andersen kunne have været gerningsmanden.

Lars Halskov rejser i stedet spørgsmålet om forsikringssvindel som motiv. En svindel, som muligvis har været sat i værk gennem et indviklet net af både udenlandske og danske selskaber, og et motiv, som har været behandlet mange gange i årene efter branden.

Branden – gåden om Scandinavian Star udkom i 2015, og Lars Halskov slutter bogen af med at udtrykke håb om, at de overlevende og efterladte kan blive klogere på bl.a. spørgsmålet om forsikringssvindel som motiv for branden. Det gør Lars Halskov med henvisning til, at en norsk kommission var nedsat for at kulegrave sagen på tidspunktet for bogens udgivelse.

Bonusinfo
Som bonusinfo kan jeg dog oplyse, at kommissionens arbejde blev færdiggjort i 2017, og at kommissionens rapport slog fast, at der ikke var fundet bevis for, at der var tale om forsikringssvindel.

Sagen om branden på Scandinavian Star er altså stadigvæk uopklaret her 30 år efter. Det skal blive spændende at se, om DR med sin tv-serie rejser nye spørgsmål i sagen.

Lars Halskov                                                                               
Branden – Gåden om Scandinavian Star
389 sider
Politikens Forlag, 1. udgave, 1. oplag, 2015

You might also like

No Comments

Leave a Reply