The Fact of a Body af Alexandria Marzano-Lesnevich

De etiske dilemmaer står nærmest i kø og tvinger læseren til at tage stilling, selvom det er sværere end svært…

The Fact of a Body er på engelsk, og det ser pt. ikke ud til, at bogen er oversat til dansk. Hvis det er muligt for dig at læse på engelsk, vil jeg dog varmt anbefale dig at give dig i kast med denne bog, som forfatteren selv beskriver som ”A Murder and a Memoir”. En beskrivelse, som jeg finder meget præcis. The Fact of a Body tilhører true crime-genren og beskriver ikke bare én, men flere forbrydelser, som umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre… men alligevel har de. Ikke helt konkret, men på et overordnet tematisk plan, og dette gør bogen usædvanlig for sin genre, men absolut ikke mindre interessant af den grund.

Bogens forfatter, Alexandria Marzano-Lesnevich, bliver som ung jurastuderende tilbudt at arbejde på en sag, hvor den pædofile og dømte børnemorder, Ricky Langley, risikerer dødsstraf i staten Louisiana i USA. Ricky Langley har selv indrømmet at have myrdet den 6-årige Jeremy, så hans skyld i den henseende hersker der ingen tvivl om. Anklageren har dog efterfølgende besluttet at prøve at få idømt Ricky Langley lovens strengeste straf – dødsstraf. Det særlige ved sagen er, at Jeremys mor kæmper indædt for, at hendes søns morder ikke skal idømmes dødsstraf. Hun har nemlig tilgivet ham det ellers utilgivelige.

Misbrug og svigt: Moderens nærmest overmenneskelige tilgang til sin søns morder, pirrer ikke bare Alexandrias nysgerrighed. Den får hende også til at genoverveje sine egne forældres handlinger, dengang de blev bekendt med, at Alexandrias bedstefar havde misbrugt både hende og hendes to yngre søstre. Alexandrias forældre valgte at lade som ingenting og lod deres døtre alene med skammen og sorgen, og bedstefaderen fortsatte med at komme i hjemmet som om, intet var hændt.

Forældrenes valg dengang er lige så ubegribelige for Alexandria, som Jeremys mors tilgang til sin søns morder er det. I forsøget på at forstå det uforståelige beslutter Alexandria sig for ikke bare at dykke ned i mordsagen, men også i sin egen barndoms sorte mørke.

Og her skal jeg skynde mig at advare: Det er virkelig barsk læsning! Specielt den meget udpenslede beskrivelse af bedstefaderens overgreb på de små piger. Beskrivelserne vækker afsky og kvalme, men er efter min mening nødvendige for at få indblik i den rædsel og smerte, som pigerne har gennemlevet. Ligesom forfatteren selv, efterlades man som læser måbende af forbløffelse over, at Alexandrias forældre undlod at foretage sig noget videre for at beskytte deres børn og ikke engang skaffede dem hjælp til at overvinde traumerne efterfølgende. Og her var vel at mærke tale om en familie, hvor begge forældre var veluddannede, vellønnede og veloplyste, og dermed bliver fortællingen også et bevis på, at overgreb og svigt kan finde sted i alle samfundslag.

Indsigt, men ikke forståelse: Undervejs i The Fact of a Body er det tydeligt, at forfatteren opnår indsigter i både overgrebsmændenes psykologi og i Jeremys mors motiver – hvorvidt sidstnævnte udspringer af et godt hjerte eller nærmere af total fornægtelse, må være op til den enkelte selv at vurdere. Men det virker ikke som om, forfatteren når nogen nærmere forståelse for sine forældres handlinger, og det gør man heller ikke som læser.

Efter endt læsning føler man sig derfor uforløst – en følelse, som ofte irriterer mig, når den optræder i forbindelse med afslutningen på en bog. Men i dette tilfælde er følelsen på sin plads: Med de temaer, som bogen bl.a. kredser om – misbrug, skyld, skam og svigt – ville det være nærmest umuligt at få tingene til at gå op i en højere enhed til slut.

Etiske dilemmaer: Forfatteren rejser et væld af etiske spørgsmål og dilemmaer undervejs, som virkelig kræver noget af læseren, fx: Er det ok at ofre ét barn for at redde et andet?! Eller: ”Is what happens in a family the problem of the family, or the problem of the one most harmed by it?” (s. 125). De svære dilemmaer gør ikke bare bogen vedkommende, men dens ærlige beskrivelse af misbrug og konsekvenserne heraf gør den også utroligt vigtig: Forfatteren er aldrig ensidig i sin tilgang, men  holder sig hele tiden for øje, at der altid er en bagvedliggende årsag til vores handlinger – gode som dårlige.

Du skal læse The Fact of a Body, hvis du godt kan lide at forholde dig til dilemmaer og etiske spørgsmål, som måske nok provokerer dig, men som også tvinger dig til at tage stilling. Du skal også læse The Fact of a Body, hvis du holder af true crime-genren, men også finder det spændende, når en fortælling indebærer et twist, som gør, at den ikke er helt typisk for sin genre.

Alexandria Marzano-Lesnevich

The Fact of a Body

342 sider

Pan Books, 2018

You might also like

No Comments

Leave a Reply