’Boys Like Me’

’Vreden mod samfundet, og ikke mindst hadet mod kvinder, er dominerende blandt Incels…’

Formålet med CBC-podcasten, ’Boys Like Me’, var oprindeligt at skildre, hvordan den unge canadiske filminstruktør, Evan Mead, havde fundet sin vej i livet på trods af de udfordringer autisme og Aspergers havde budt ham. Allerede under optagelserne til podcastens første afsnit ændrede fokus sig dog drastisk, da Evans tidligere klassekammerat, Alek Minassian, med fuldt overlæg kørte en varevogn ind i en menneskemængde i Toronto. Konsekvensen var 11 dræbte, 15 sårede og et stort, rungende ”hvorfor?!”

Samfundets og kvindernes skyld
Hele verden var i chok. Ikke mindst Evan Mead, som, sammen med podcastens instruktør, satte sig for at undersøge, hvad der lå bag klassekammeratens gerning. Det blev til en undersøgelse af de såkaldte Incels (Involuntary celibate). En betegnelse for medlemmerne af en online subkultur bestående af (overvejende) yngre, heteroseksuelle mænd, som mener, det er samfundets og i særdeleshed kvinders skyld, at disse Incels ikke kan finde en seksualpartner.

Stereotyp kønsopfattelse
Vreden mod samfundet, og ikke mindst hadet mod kvinder, er dominerende blandt Incels. Podcasten afdækker bl.a., hvordan Incels radikaliserer hinanden i de online fora, hvor de mødes, og hvor der fx argumenteres for, at voldtægt bør legaliseres. Opfattelsen er, at dette vil tvinge kvinder til at overveje deres påklædning og undlade at friste mænd. Og at det samtidig bør være fuldt ud legalt, at mænd, helt generelt, undertvinger det modsatte køn, som anses for at være troløse, manipulerende og utilregnelige. Ifølge podcasten, udspringer denne stereotype opfattelse af kvindekønnet af, at Incels ofte har meget ringe erfaring i socialisering med kvinder.

Retfærdig hævn
Blandt Incels florerer en opfattelse af, at hvis man ikke har en (seksual)partner, har man ingen værdi som menneske. Fratages man sit værd som menneske, er det blandt Incels fuldt ud retfærdigt at hævne sig på samfundet og særligt på kvinderne. Alek Minassian forklarede også under sin afhøring, at han havde forsøgt at finde et sted, hvor han specifikt kunne ramme kvinder, men at det ikke havde været muligt for ham. Derfor valgte han i stedet fodgængerne på en befærdet gade i down town Toronto som mål for sin gerning.

Selvom det trods alt er et minimum af Incels, som griber til vold, ændrer det ikke på, at her er tale om en subkultur, hvor had, ekstremisme og forvrængede opfattelser af køn og samfund er fremherskende. Og antallet af Incels er stigende. Derfor, og også set i lyset af den højaktuelle sag her fra Danmark, hvor en 27-årig aktiv i Incel-miljøet står tiltalt for at have planlagt skoleskyderier, er podcasten, ’Boys Like Me’, af største relevans.

Boys Like Me
Podcast, 1 sæson i 5 afsnit
CBC, 2021You might also like

No Comments

Leave a Reply