En smule ubelejligt af Mark Haddon

En blændende god beskrivelse af de evige dilemmaer og kompromiser, som familielivet består af…

Jeg er intet mindre end kæmpe fan! Jeg læste En smule ubelejligt første gang kort tid efter, romanen udkom på dansk, og jeg har nu netop genlæst den, fordi vi havde den på årets læseliste i min læsekreds. Jeg var helt solgt første gang, jeg læste romanen, og læseoplevelsen var absolut ikke mindre anden gang!

Komplicerede relationer: Mark Haddons roman handler overordnet set om nogle usædvanligt rodede familieforhold, men når man kigger disse forhold nærmere efter i sømmene, så indeholder enhver af romanens komplicerede og indviklede relationer elementer, som alle læsere med garanti kan genkende og relatere til fra deres egne familierelationer. Bogens hovedperson er den pensionerede George, der i kraft af sin angst for alt og ingenting, har tvunget sig selv ind i en årelang stilstand. George er forblevet den samme, men verden og menneskene omkring ham, har forandret sig, og det får kun Georges angst til at eskalere.

Ved romanens begyndelse har angsten nået et højdepunkt, som viser sig ved, at George er overbevist om, at han har fået en dødelig form for hudkræft på trods af lægens forsikringer om, at der er tale om en ufarlig eksem. Herfra eskalerer handlingen med præsentationen af Georges nærmeste familie og deres indbyrdes komplicerede relationer, frem mod et ret dramatisk Point of No Return, som jeg ikke skal spoile ved at afsløre her.

Man skal aldrig skue hunden på hårene: Mark Haddon gør det blændende godt! Hans finurlige beskrivelse af groteske og tragikomiske situationer beskriver på humoristisk vis de evige dilemmaer og kompromiser, som familielivet består af. Haddon giver os et indblik i, hvor lidt vi i virkeligheden kender dem, der står os allernærmest, og samtidig giver han os en vigtig lektion i, hvor farligt det kan være at ”skue hunden på hårene”, fordi vi netop tror, vi kender et andet menneske ud og ind.

Du skal læse En smule ubelejligt, hvis du kan lide en let læst roman, der behandler umulige familierelationer på en humoristisk måde. Du skal også læse En smule ubelejligt, hvis du kan lide at blive provokeret til at se lidt nærmere på din egen tilgang til dine medmennesker.

Mark Haddon

En smule ubelejligt

453 sider

Rosinante, 1. oplag, 2007

You might also like

No Comments

Leave a Reply